sportosbolt.hu (SÍTECHNIKA Kereskedelmi, Szolgáltató és Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság): A sportosbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, az egységárakról, az előrelátható teljesítési határidőről, a fizetési módokról, a valós szállítási költségekről, az utánvét díjáról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sportosbolt.hu (SÍTECHNIKA Kereskedelmi, Szolgáltató és Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2510 Dorog, Schmidt Sándor ltp. 29. 3. em. 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 11-09-006975
Adószám: 11776710-2-11
Honlapjának elérhetősége: www.sportosbolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
sportosbolt.hu (SÍTECHNIKA Kft.)
Ügy tárgya:
A sportosbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, az egységárakról, az előrelátható teljesítési határidőről, a fizetési módokról, a valós szállítási költségekről, az utánvét díjáról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.11.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.12. - 2024.01.12.
Határozat száma:
KE/045/00610-7/2021. (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (1) bekezdése, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), v), w) pont-ja, az Fgytv. 14. § (1), (3) bekezdése, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése, Fttv. 3. § (5) be-kezdése alapján a 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont