bio-life.hu (Erdődi Viktor György egyéni vállalkozó): A bio-life.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, költségeiről, a teljesítés feltételeiről, a kiszállítási határidőről, a fizetés feltételeiről (fizetési módokról), a szállítás költségeiről és feltételeiről, az egyéb tájékoztatási követelményekről, a fogyasztót megillető elállási jogról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bio-life.hu (Erdődi Viktor György egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 64. 6. em. 3.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 54364745
Cégjegyzékszám:
Adószám: 55651668127
Honlapjának elérhetősége: www.bio-life.hu
Vállalkozás közismert neve:
bio-life.hu (Erdődi Viktor György egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A bio-life.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, költségeiről, a teljesítés feltételeiről, a kiszállítási határidőről, a fizetés feltételeiről (fizetési módokról), a szállítás költségeiről és feltételeiről, az egyéb tájékoztatási követelményekről, a fogyasztót megillető elállási jogról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.10.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.21. - 2024.01.21.
Határozat száma:
FE/FOGY/00875-13/2021. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bek. b) pontja, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. e), h), i), j), l), w), pontjai, 15. § (2) bek., 18. §., 22. § (1) bek., 29. § (1) e) pontja, Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. b) pontja ba) alpontja, bj alpontja, i) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont