atibike.hu (Szita Sándor Attila egyéni vállalkozó): Az atibike.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a fogyasztót megillető elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: atibike.hu (Szita Sándor Attila egyéni vállalkozó)
Székhely: 2459 Rácalmás, Fő tér 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 56046249
Cégjegyzékszám:
Adószám: 79749510227
Honlapjának elérhetősége: www.atibike.hu
Vállalkozás közismert neve:
atibike.hu (Szita Sándor Attila egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az atibike.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a fogyasztót megillető elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.12.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.21. - 2024.01.21.
Határozat száma:
FE/FOGY/01355-5/2021.(Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bek. b), c), d) pontjai, 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. h), i), m), n), w) pontjai, 20. § (3) bek., 22. § (3) bek., 23. § (3) bek., 25. §, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. i) pontja, 7. § (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont