mosqiteer.eu (Mosqiteer Innovation LLC): A https://mosqiteer.eu/hu/#footer webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról,adószámról,a nyilvántartásba vevő szervről,a tárhelyszolgáltatóról,az e-mail elérhetőségről,a szerződés alakiságáról,lehetséges nyelveiről,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről,az online vitarendezési fórumról,békéltető testületről,szavatosságról,jótállásról,panaszkezelési módról,hiányosan az elállási jogról,megtévesztő tájékoztatást közölt és agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mosqiteer.eu (Mosqiteer Innovation LLC)
Székhely: 501 Silverside Road Suite 105 Wilmington DE 19809 USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: https://mosqiteer.eu/hu/#footer
Vállalkozás közismert neve:
mosqiteer.eu (Mosqiteer Innovation LLC)
Ügy tárgya:
A https://mosqiteer.eu/hu/#footer webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról,adószámról,a nyilvántartásba vevő szervről,a tárhelyszolgáltatóról,az e-mail elérhetőségről,a szerződés alakiságáról,lehetséges nyelveiről,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről,az online vitarendezési fórumról,békéltető testületről,szavatosságról,jótállásról,panaszkezelési módról,hiányosan az elállási jogról,megtévesztő tájékoztatást közölt és agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.12.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.28. - 2024.01.28.
Határozat száma:
BP/2200/06077-4/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) h), i), k), m), n), v), w), 15. § (2), 20. § (1) - (3), 22. § (1) - (3), 23. § (1), (3), 24. § (1), (2), 25. §, - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d), f), h), 5. § (2) a), b), c), b), - A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 6. § i), 7. § (1), 8. § (1), - Az Európa Parlament és a Tanács 524/2013/EU Rendeletének 14. cikk (1)-(2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont