doktoroxygen.hu (DOKTORTISZTAVÍZ.HU Kereskedelmi Szolgáltató Kft): A www.doktoroxygen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról,a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről,az elektronikus szerződéskötés lépéseiről,az adatbeviteli hibák kijavításáról,a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól,a panaszkezelési módról,ODR linkről,a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről,szavatosságról,jótállásról,nem megfelelően a teljesítés feltételeiről,a fizetési módokról,hiányosan az elállásról és felmerült a megtévesztő tájékoztatás lehetősége.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: doktoroxygen.hu (DOKTORTISZTAVÍZ.HU Kereskedelmi Szolgáltató Kft)
Székhely: 1171 Budapest, Lemberg utca 9.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-332563
Adószám: 14754410-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.doktoroxygen.hu
Vállalkozás közismert neve:
doktoroxygen.hu (DOKTORTISZTAVÍZ.HU Kft)
Ügy tárgya:
A www.doktoroxygen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról,a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről,az elektronikus szerződéskötés lépéseiről,az adatbeviteli hibák kijavításáról,a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól,a panaszkezelési módról,ODR linkről,a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről,szavatosságról,jótállásról,nem megfelelően a teljesítés feltételeiről,a fizetési módokról,hiányosan az elállásról és felmerült a megtévesztő tájékoztatás lehetősége.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.01.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.28. - 2024.01.28.
Határozat száma:
BP/2200/08323-6/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) a), h), j), l), m), n), v), w), 15. § (2), 18. §, 20. § (1) - (3), 23. § (3), 24. § (2), - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h), 5. § (1), (2) a), c), - A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 7. § (1), - Az Európa Parlament és a Tanács 524/2013/EU Rendeletének 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont