s-mania.com (Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság): A www.s-mania.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosítását szolgáló adatokról,az elektronikus szerződéskötés lépéseiről,az adatbeviteli hibák kijavításáról,a szerződéskötés alakiságáról,lehetséges nyelveiről,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről,a panaszkezelésről,ODR linkről,szavatosságról,jótállásról,hiányosan az elállásról,nem volt megfelelő a visszaigazolás tartalma,nem adott nyugtát.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: s-mania.com (Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-980899
Adószám: 13947109-2-43
Honlapjának elérhetősége: www.s-mania.com
Vállalkozás közismert neve:
s-mania.com (Express One Hungary Kft.)
Ügy tárgya:
A www.s-mania.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosítását szolgáló adatokról,az elektronikus szerződéskötés lépéseiről,az adatbeviteli hibák kijavításáról,a szerződéskötés alakiságáról,lehetséges nyelveiről,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről,a panaszkezelésről,ODR linkről,szavatosságról,jótállásról,hiányosan az elállásról,nem volt megfelelő a visszaigazolás tartalma,nem adott nyugtát.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.06.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.28. - 2024.01.28.
Határozat száma:
BP/2200/03770-4/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) c), h), k), m), n), v), w), 15. § (2), 18. §, 20. § (1) - (3), 22. § (1)-(3) 23. § (1), (3), 24. §, 25. §, - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d), f), h), 5. § (1), (2) a), b), d), - A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 6. § i), 7. § (1), - Az Európa Parlament és a Tanács 524/2013/EU Rendeletének 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont