piperinox.hu (Key Player Ltd): A piperinox.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosítását szolgáló adatokról,az elektronikus szerződéskötés lépéseiről,a szerződés alakiságáról,lehetséges nyelveiről,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről,fizetési módokról,panaszkezelésről,ODR linkről,szavatosságról,jótállásról,hiányosan és tévesen az elállási jogról,a visszaigazolás tartalma nem volt megfelelő,nem adott nyugtát,agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: piperinox.hu (Key Player Ltd)
Székhely: P.O. Box 231351 Dubai, Egyesült Arab Emírség
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.piperinox.hu
Vállalkozás közismert neve:
piperinox.hu (Key Player Ltd)
Ügy tárgya:
A piperinox.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosítását szolgáló adatokról,az elektronikus szerződéskötés lépéseiről,a szerződés alakiságáról,lehetséges nyelveiről,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről,fizetési módokról,panaszkezelésről,ODR linkről,szavatosságról,jótállásról,hiányosan és tévesen az elállási jogról,a visszaigazolás tartalma nem volt megfelelő,nem adott nyugtát,agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.08.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.01.28. - 2024.01.28.
Határozat száma:
BP/2200/03772-4/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala )
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) c), h), k), m), n), v), w), 15. § (2), 18. §, 20. § (1) - (3), 22. § (1) - (3), 23. § (1), (3), 24. § (1), (2), 25. §, - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d), f), h), 5. § (1), (2) a), b), d), - A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 6. § i), 7. § (1) - Az Európa Parlament és a Tanács 524/2013/EU Rendeletének 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont