slimist.hu (San Francisco s.r.o.): A www.slimist.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a termék lényeges tulajdonságairól, az egységáráról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: slimist.hu (San Francisco s.r.o.)
Székhely: 94504 Komarno, Nová Stráz Hlavná 30.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.slimist.hu
Vállalkozás közismert neve:
slimist.hu (San Francisco s.r.o.)
Ügy tárgya:
A www.slimist.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a termék lényeges tulajdonságairól, az egységáráról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.11.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.02.17. - 2024.02.17.
Határozat száma:
BP/2200/07699-2/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) a), i), m), n), v), w), 15. § (2), 18. §, 20. § (1) - (3), 22. § (1) - (3), 23. § (1), (3); Fgytv. 14. § (5) bekezdés, Eker tv. 4. § d), 5. § (1), (2) a), c); Fttv. 6. § (1) c), 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont