medical-hub.eu (FHB Group s.r.o.): A medical-hub.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosítását szolgáló adatokról,szerződés alakiságáról,az adatbeviteli hibák kijavításáról,a szállítási határidőről,panaszkezelésről,ODR linkről,békéltető testületről,szavatosságról,jótállásról,hiányosan és tévesen az elállási jogról,nem adott nyugtát,nem az előzetesen feltüntetett vállalkozás teljesített,a termék nem a vállalkozás által visszaigazolt áron került értékesítésre,felmerült a megtévesztő tájékoztatás lehetősége

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: medical-hub.eu (FHB Group s.r.o.)
Székhely: 1532 Budapest, Városkapu utca 12.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: https://medical-hub.eu/fatfix-for-health-3-hu/news
Vállalkozás közismert neve:
medical-hub.eu (FHB Group s.r.o.)
Ügy tárgya:
A medical-hub.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosítását szolgáló adatokról,szerződés alakiságáról,az adatbeviteli hibák kijavításáról,a szállítási határidőről,panaszkezelésről,ODR linkről,békéltető testületről,szavatosságról,jótállásról,hiányosan és tévesen az elállási jogról,nem adott nyugtát,nem az előzetesen feltüntetett vállalkozás teljesített,a termék nem a vállalkozás által visszaigazolt áron került értékesítésre,felmerült a megtévesztő tájékoztatás lehetősége
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.10.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.02.18. - 2024.02.18.
Határozat száma:
BP/2200/06070-4/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) h), i), j), k), m), n), 15. § (2), 20. § (1) - (3), 22. § (1) ,(2), 23. § (3), 24. § (1), (2), 25. §, - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h), 5. § (1), (2) b), - A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 6. § i), 7. § (1) - Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 5. §, - Az Európa Parlament és a Tanács 524/2013/EU Rendeletének 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont