omegamarine.hu (Natural Pharmaceuticals Korlátolt Felelősségű Társaság): Az omegamarine.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a termék áráról, az egységárról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jog feltéteteleiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: omegamarine.hu (Natural Pharmaceuticals Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-182955
Adószám: 24797922-2-41
Honlapjának elérhetősége: www.omegamarine.hu
Vállalkozás közismert neve:
omegamarine.hu (Natural Pharmaceuticals Kft.)
Ügy tárgya:
Az omegamarine.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a termék áráról, az egységárról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jog feltéteteleiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.06.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.03.17. - 2024.03.17.
Határozat száma:
BP/2200/03534-5/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) h), l), m), n), v), w), 15. § (2), 18. §, 23. § (3); Ektv. 4. § d), h), 5. § (2) a), b), c), d),; Fgytv. 14. §,, Fttv. 6. § i); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont