farmershop.hu (Schulteisz Imre egyéni vállalkozó): A farmershop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási jog részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: farmershop.hu (Schulteisz Imre egyéni vállalkozó)
Székhely: 7200 Dombóvár Pannónia út 46.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 3688649
Cégjegyzékszám:
Adószám: 52861909237
Honlapjának elérhetősége: www.farmershop.hu
Vállalkozás közismert neve:
farmershop.hu (Schulteisz Imre egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A farmershop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási jog részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.11.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.04.28. - 2024.04.28.
Határozat száma:
TOO/FOGY/862-3/2021. (Tolna Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), k), w) pontja, Fttv. 3. § (1) bekezdése, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i) pontjára és a 7. § (1) bekezdésére
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont