polopark.hu (Rigó Tamás egyéni vállalkozó): A polopark.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nyilvántartási számáról, a nyilvántartásba vevő hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a szállítási határidőről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos tájékoztatást adott az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: polopark.hu (Rigó Tamás egyéni vállalkozó)
Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Batthyány út 181.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 53531708
Cégjegyzékszám:
Adószám: 69681307236
Honlapjának elérhetősége: www.polopark.hu
Vállalkozás közismert neve:
polopark.hu (Rigó Tamás egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A polopark.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nyilvántartási számáról, a nyilvántartásba vevő hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a szállítási határidőről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos tájékoztatást adott az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.02.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.05.04. - 2024.05.04.
Határozat száma:
JN/53/000072-4/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a),h), i), m), n), v), w) pontja, 15 §; Ektv. 4 § d), h) pontja, 5. § (2) bekezdés b), c), d) pontja;Fttv. 3. §, 6. §,7. §;524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont