suzyfashion.hu (PATTI-ÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A suzyfashion.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a szerződés utólagos hozzáférhetőségéről, a termékek lényeges tulajdonságairól, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: suzyfashion.hu (PATTI-ÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6050 Lajosmizse, Vörösmarty utca 19.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-126395
Adószám: 24383323-1-03
Honlapjának elérhetősége: www.suzyfashion.hu
Vállalkozás közismert neve:
suzyfashion.hu (PATTI-ÁR Kft.)
Ügy tárgya:
A suzyfashion.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a szerződés utólagos hozzáférhetőségéről, a termékek lényeges tulajdonságairól, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.12.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.05.09. - 2024.05.09.
Határozat száma:
BK/FGYV/00667-7/2021. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), f) pontja, 5. § (2) bekezdés b), c) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), i), k), l), m), v), w) pontja, 15. § (1), (2) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdés c), és i) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése, az Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése; Fgytv. 14. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont