bigboilie.hu (EURODIFFERENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A bigboilie.hu webáruház nem tájékoztatta a vásárlókat a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bigboilie.hu (EURODIFFERENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Budai Nagy Antal utca 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-165432
Adószám: 24676153-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.bigboilie.hu
Vállalkozás közismert neve:
bigboilie.hu (EURODIFFERENT Kft.)
Ügy tárgya:
A bigboilie.hu webáruház nem tájékoztatta a vásárlókat a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.09.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.05.17. - 2024.05.17.
Határozat száma:
PE/002/499-10/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 6. § (2) bekezdése, 151/2003. Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, 3. § (5) bekezdése, 5. § (6)-(7) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) l) m) v) w) pontja, 15. § (2) bekezdése, 23. § (4) bekezdése,  az Fgytv. 17/A. § (1a) bekezdése, 18. § (5) bekezdése; 19/2014 NGM rendelet 5. §-a, Fttv. 3. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 7. § (3) bekezdés b) és c) pontja, 7. § (5) bekezdés d) és e) pontja; 453/2016 Kr. 1. § a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont