webtermekek.hu (Illésné Szűcs Anikó Erzsébet egyéni vállalkozó): A webtermekek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás pontos nevéről, székhelyének pontos címéről, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a szállítási határidőről, a fizetési módokról, nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat a fizetési módokról, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, megtévesztő tájékoztatást adott az elállásról és a jótállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: webtermekek.hu (Illésné Szűcs Anikó Erzsébet egyéni vállalkozó)
Székhely: 2760 Nagykáta, Kövidinka utca 5101/4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 54980569
Cégjegyzékszám:
Adószám: 56341977-2-33
Honlapjának elérhetősége: www.webtermekek.hu
Vállalkozás közismert neve:
webtermekek.hu (Illésné Szűcs Anikó Erzsébet egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A webtermekek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás pontos nevéről, székhelyének pontos címéről, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a szállítási határidőről, a fizetési módokról, nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat a fizetési módokról, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, megtévesztő tájékoztatást adott az elállásról és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.01.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.05.18. - 2024.05.18.
Határozat száma:
PE/002/168-1/2022. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) b) c) h) i) m) t) u) v) és w) pontja, 22. § (2) bekezdése, 23. § (2) bekezdése, 24. § (2) bekezdése; 151/2003 Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése; Ektv. 4. § a) c) d) h) pontja, 5. § (1) bekezdése; Fttv. 3. § (1)-(2) és (5) bekezdése, figyelemmel a 2. § e) pontjára, 6. § (1) bekezdés bd) és be) g) i) pontjára, 7. § (1) bekezdésére, és (3) bekezdés b) és c) pontjára, (5) bekezdés b) d) e) pontjára, valamint a 453/2016 Kr. 1. § a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont