elj.hu; manokboltja.hu (NaMo Eco Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az elj.hu és a manokboltja.hu webáruzház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a e-mail címéről, a tárhelyszolgáltatóról. a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: elj.hu; manokboltja.hu (NaMo Eco Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2009 Pilisszentlászló, Béke utca 44. B. ép.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-162905
Adószám: 12989290-2-13
Honlapjának elérhetősége: elj.hu; manokboltja.hu
Vállalkozás közismert neve:
elj.hu; manokboltja.hu (NaMo Eco Kft.)
Ügy tárgya:
Az elj.hu és a manokboltja.hu webáruzház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a e-mail címéről, a tárhelyszolgáltatóról. a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.04.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.05.26. - 2024.05.26.
Határozat száma:
PE/002/00694-8/2022. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § c) és h) pontja, 5 § (1) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) h) i) m) n) v) w) pontja, 15. § (1) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése; Fgytv. 14. § (1) és (5) pontja; Ár rendelet 4. §-a; Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont