bio-life.hu (Erdődi Viktor György egyéni vállalkozó): A bio-life.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződéskötés technikai feltételeiről, a Szerződés tárgyáról és szerződés teljesítéséről, a fogyasztót megillető elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bio-life.hu (Erdődi Viktor György egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 64. 6. em. 3.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 54364745
Cégjegyzékszám:
Adószám: 55651668127
Honlapjának elérhetősége: www.bio-life.hu
Vállalkozás közismert neve:
bio-life.hu (Erdődi Viktor György egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A bio-life.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződéskötés technikai feltételeiről, a Szerződés tárgyáról és szerződés teljesítéséről, a fogyasztót megillető elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.03.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.06.03. - 2024.06.03.
Határozat száma:
FE/FOGY/00150-4/2022. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bekezdés b) pont, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), j) pontjában, 15. § (2) bekezdés, 24. § (2) bekezdés, 29. § (1) bekezdés e), pont, Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1), (3) bekezdés, melléklet 10. pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont