mentateashop.hu (Lascsikné Jakab Andrea egyéni vállalkozó): A mentateashop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeire vonatkozó adatokról, a szerződéskötés technikai feltételeiről, a szerződés tárgyára és szerződés teljesítésére vonatkozó adatokról, az egyéb tájékoztatási követelményekről, valamint a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó adatokról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mentateashop.hu (Lascsikné Jakab Andrea egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8. fsz. 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 50701012
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67753190127
Honlapjának elérhetősége: www.mentateashop.hu
Vállalkozás közismert neve:
mentateashop.hu (Lascsikné Jakab Andrea egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A mentateashop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeire vonatkozó adatokról, a szerződéskötés technikai feltételeiről, a szerződés tárgyára és szerződés teljesítésére vonatkozó adatokról, az egyéb tájékoztatási követelményekről, valamint a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó adatokról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.05.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.06.07. - 2024.06.07.
Határozat száma:
FE/FOGY/00332-8/2022. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), f) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontjai; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), i), j), m), o), w) pontjai, 15. § (2) bekezdése, 20. § (1)-(3) bekezdései, 22. § (1), (3) bekezdései, 23. § (1), (3) bekezdései, 24. § (1) és (2) bekezdése, 25. §, 29.§ (1) bekezdése; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) i) pontja, 7. § (1) bekezdése, melléklet 10. pontja; Fgytv.14. § (1) bekezdése, 524/2013/EU Rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont