szuperalak.hu, vitx.hu, mensvital.hu (VitaWell Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A szuperalak.hu, vitx.hu és a mensvital.hu webráuházak nem tájékoztatták előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a panaszkezelés módjáról. az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról és a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szuperalak.hu, vitx.hu, mensvital.hu (VitaWell Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8640 Fonyód, Fő utca 66.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-315511
Adószám: 25805785-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.szuperalak.hu, www.vitx.hu, www.mensvital.hu
Vállalkozás közismert neve:
szuperalak.hu, vitx.hu, mensvital.hu (VitaWell Europe Kft.)
Ügy tárgya:
A szuperalak.hu, vitx.hu és a mensvital.hu webráuházak nem tájékoztatták előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a panaszkezelés módjáról. az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.01.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.06.08. - 2024.06.08.
Határozat száma:
SO/FOGY/00090-3/2022. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), h) pontja, 5.§ (2) bekezdés b), d) pontja; Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 6.§ (1) bekezdés i) pont, 7.§ (1) bekezdés, melléklet 10. pont; 45/2014 Korm. rendelet 11.§.(1) i), j), k), l), m), n), v), w) pontjai, 15.§ (2) bekezdés, 20.§ (3) bekezdés, 22.§ (1), (3) bekezdés, 23.§ (1)-(3) bekezdés, 24.§ (1) bekezdés, 25.§; 29.§ (1) e) pont; Fgytv. 17/A.§ (1), (1a), (3), (6), (8) bekezdés, 29.§.(11) bekezdés; 524/2013/EU 14. cikk (2) bekezdés; Fgytv. 14.§ (1) bekezdés; 4/2009. NFGM-SZMM 4.§ a), b), e); 151/2003. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés, 4.§ (1) bekezdés; Ptk 6:157.§ (1) bekezdés, 6:159.§, 6:168.§, 6:171.§
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont