kartevoriasztas.hu (Kulcsár Márton egyéni vállalkozó): A kartevoriasztas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kartevoriasztas.hu (Kulcsár Márton egyéni vállalkozó)
Székhely: 8724 Inke, Rákóczi u. 120
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 37516481
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66677972134
Honlapjának elérhetősége: www.kartevoriasztas.hu
Vállalkozás közismert neve:
kartevoriasztas.hu (Kulcsár Márton egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kartevoriasztas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.11.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.06.09. - 2024.06.09.
Határozat száma:
SO/FOGY/00672-4/2021. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h); Fttv. 3. § (5), 6. § (1) i), 7. § (1); 45/2014. Korm. Rendelet 11. § (1) h), i), m), n), v), w), (4), (5), 18. § a), 20. § (2)-(3), 22. § (1) a), (3), 23. § (1), (3), 24. § (1); Fgytv. 17/A. § (1), (1a), (3), (6), (8), 29. § (11); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont