slimbelly.hu (Bramex-Innovo Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt"): A slimbelly.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről; a kellékszavatosságról; valamint az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: slimbelly.hu (Bramex-Innovo Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt")
Székhely: 6722 Szeged, Bécsi Körút 23.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-022110
Adószám: 25343117-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.slimbelly.hu
Vállalkozás közismert neve:
slimbelly.hu (Bramex-Innovo Kft. "kt. a.")
Ügy tárgya:
A slimbelly.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről; a kellékszavatosságról; valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.04.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.06.09. - 2024.06.09.
Határozat száma:
CS/O01/00244-13/2022. (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a), c), d) pont, 5. § (2) bekezdés c) pont; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), b), c), e), h), i), m) pont, 15. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (4), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés ba), bg), bj), bk), f), g), i) pont, 7. § (1) bekezdés, Melléklet 17. pontja; Fgytv. 14. § (1) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont