immulina.hu (RENEWAL-HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság): Az immulina.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezésről; valamint a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: immulina.hu (RENEWAL-HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6771 Szeged, Iskola utca 7.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-017348
Adószám: 23407257-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.immulina.hu
Vállalkozás közismert neve:
immulina.hu (RENEWAL-HUNGARY Kft.)
Ügy tárgya:
Az immulina.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezésről; valamint a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.04.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.06.09. - 2024.06.09.
Határozat száma:
CS/O01/00243-8/2022. (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), n), w) pont, 15. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (4), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés bg), bj), bk), c), f), i) pont, 7. §, Melléklet 17. pontja; Fgytv. 14. § (1), (3), (5) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont