airvent.hu (AIRVENT Légtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság): Az airvent.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szállítási költségeiről és feltételeiről, az illetékes békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: airvent.hu (AIRVENT Légtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-10-100246
Adószám: 11577047-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.airvent.hu
Vállalkozás közismert neve:
airvent.hu (AIRVENT Zrt.)
Ügy tárgya:
Az airvent.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szállítási költségeiről és feltételeiről, az illetékes békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.03.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.06.16. - 2024.06.16.
Határozat száma:
BK/FGYV/00107-10/2022. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés c) pont; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m) és w) pontjai, 18 §; Fttv. 3. § (5) bekezdésére, az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése; az Fttv. 7. § (3) bekezdésének b) pontjára figyelemmel az Fttv. 7. § (1) bekezdése; Fgytv. 14. § (1), (3) és (6) bekezdései; Jótállás rendelet 3. § (3) bekezdés c), d) és e) pontjai
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont