webaruhaz.poliext.hu (POLIEXT Korlátolt Felelősségű Társaság): A webaruhaz.poliext.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat megfelelően a vállalkozás nevéről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a szállítás határidejéről, költségeiről, a panaszkezelésről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: webaruhaz.poliext.hu (POLIEXT Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-100661
Adószám: 10567423-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.webaruhaz.poliext.hu
Vállalkozás közismert neve:
webaruhaz.poliext.hu (POLIEXT KFT.)
Ügy tárgya:
A webaruhaz.poliext.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat megfelelően a vállalkozás nevéről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a szállítás határidejéről, költségeiről, a panaszkezelésről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.03.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.06.16. - 2024.06.16.
Határozat száma:
BK/FGYV/00170-13/2022. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjai, 6. § (2) bekezdése; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), b), e), h), i), j), k), l), m), n), v) és w) pontjai, 18. §;524/2013 EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; Fttv. 3. § (5) bekezdésére, az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése, az Fttv. 7. § (3) bekezdésének b) pontjára figyelemmel az Fttv. 7. § (1) bekezdése; Fgytv. 14. § (1), (3) és (6) bekezdései; Jótállás rendelet 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont