kalocsafolkart.hu ("FOLK-TRADE" Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A kalocsafolkart.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kalocsafolkart.hu ("FOLK-TRADE" Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6300 Kalocsa, Vörösmarty utca 38.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-113604
Adószám: 13738853-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.kalocsafolkart.hu
Vállalkozás közismert neve:
kalocsafolkart.hu (FOLK-TRADE Kft.)
Ügy tárgya:
A kalocsafolkart.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.04.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.07.01. - 2024.07.01.
Határozat száma:
BK/FGYV/00195-8/2022. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a), d) és h) pontja, 5. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontja; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), h), i), j), k), l), m), n), v) és w) pontja, 15. § (1) és (2) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése; az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjaira figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont