webshop.farszer.eu (Fárbás Gábor Károly egyéni vállalkozó): A webshop.farszer.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, a szállítás feltételeiről és költségéről, a panaszkezelésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának módjáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: webshop.farszer.eu (Fárbás Gábor Károly egyéni vállalkozó)
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 5328440
Cégjegyzékszám:
Adószám: 71213192223
Honlapjának elérhetősége: www.webshop.farszer.eu
Vállalkozás közismert neve:
webshop.farszer.eu (Fárbás Gábor Károly egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A webshop.farszer.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, a szállítás feltételeiről és költségéről, a panaszkezelésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának módjáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.05.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.07.05. - 2024.07.05.
Határozat száma:
BK/FGYV/00249-13/2022. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a) pontja, 5. § (2) bekezdés b) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), h), i), j), k), l), m), n), v) és w) pontjai, 18. §; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdései; az Fttv. 3. § (5) bekezdésére, az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése; az Fttv. 7. § (3) bekezdésének b) pontjára figyelemmel az Fttv. 7. § (1) bekezdése; Jótállás rendelet 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont