farkasbordiszmu.hu (FARKAS Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A farkasbordiszmu.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a szállítási időről, költségéről és feltételeiről, a fizetés feltételeiről, a panaszkezelésről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: farkasbordiszmu.hu (FARKAS Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Mezei u. 7.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-101308
Adószám: 10737877-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.farkasbordiszmu.hu
Vállalkozás közismert neve:
farkasbordiszmu.hu (FARKAS Bőrdíszmű Kft.)
Ügy tárgya:
A farkasbordiszmu.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a szállítási időről, költségéről és feltételeiről, a fizetés feltételeiről, a panaszkezelésről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.05.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.07.05. - 2024.07.05.
Határozat száma:
BK/FGYV/00304-7/2022. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), k), l), m), n), v) és w) pontjai;524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése, az Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont