mentateashop.hu (Lascsikné Jakab Andrea egyéni vállalkozó): A mentateashop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról,a szerződéskötés feltételeire vonatkozó adatokról,. szerződéskötés technikai feltételeiről,a szerződés tárgyára és szerződés teljesítésére vonatkozó adatokról,az egyéb tájékoztatási követelményekről,valamint a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó adatokról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mentateashop.hu (Lascsikné Jakab Andrea egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8. fsz. 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 50701012
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67753190127
Honlapjának elérhetősége: www.mentateashop.hu
Vállalkozás közismert neve:
mentateashop.hu (Lascsikné Jakab Andrea egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A mentateashop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról,a szerződéskötés feltételeire vonatkozó adatokról,. szerződéskötés technikai feltételeiről,a szerződés tárgyára és szerződés teljesítésére vonatkozó adatokról,az egyéb tájékoztatási követelményekről,valamint a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó adatokról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.11.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.12.19. - 2024.12.19.
Határozat száma:
FE/FOGY/01005-4/2022. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4.§ d);5. § (1);5 § (2) bek.a), b), c), d; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) a), h), i), j), m), o), w) ;15. § (2) ;20. § (1)-(3) ;22. § (1), (3;23. § (1), (3); 24. § (1) és (2), 25. §-ában, 29.§ (1) ; Fttv. 3. § (1), (5; 6. § (1) i) ; 7. § (1) melléklet 10. pontjában, 1997. évi CLV. törvény 14. § (1) 524/2013/EU RENDELETE 14. cikke (1) és (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont