merx.hu (XL CWB MARKET Korlátolt Felelősségű Társaság): A merx.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról,a szerződéskötés feltételeire vonatkozó adatokról,a szerződéskötés technikai feltételeiről,a szerződéstárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokról,az egyéb tájékoztatási követelményekről, a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó adatokról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: merx.hu (XL CWB MARKET Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2483 Gárdony, Radnóti Miklós utca 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-030047
Adószám: 26746283-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.merx.hu
Vállalkozás közismert neve:
merx.hu (XL CWB MARKET Kft.)
Ügy tárgya:
A merx.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról,a szerződéskötés feltételeire vonatkozó adatokról,a szerződéskötés technikai feltételeiről,a szerződéstárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokról,az egyéb tájékoztatási követelményekről, a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó adatokról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.04.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.12.19. - 2024.12.19.
Határozat száma:
FE/FOGY/00208-3/2022 (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4.§ d), h) pontjában, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bek. b), c) pontjaiban, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontjában, 11. § (1) bekezdés a), e), h), i), j), m), n), o), w, 15. § (2) ;20. § (1)-(3);, 22. § (1), (3), 23. § (1), (3) ; 24. § (1) és (2) bekezdésében, 25. §-ában, 29.§-ában, az Fttv. 3. § (1), (5) ; 7. § (1) ;524/2013/EU RENDELETE 14. cikke (1) és (2) ; ; 151/2003 (IX.22) Korm. rendelet 3. § (3).
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont