mosogeptisztito.hu (Gömöri Alkatrész Korlátolt Felelősségű Társaság): A mosogeptisztito.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megkötött szerződést iktatják/nem iktatják, egységárakról, panaszkezelési módjáról,illetékes békéltető testületről,online vitarendezése platformról,nem tartalmaz megfelelő tájékoztatást a fogyasztót megillető szavatossági jogokkal kapcsolatosan,az elállási jog tekintetében hiányos tájékoztatást tartalmaz,megtévesztő tájékoztatásokat tüntettek fel a weboldalon

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mosogeptisztito.hu (Gömöri Alkatrész Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 37.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-09-025885
Adószám: 24399696-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.mosogeptisztito.hu
Vállalkozás közismert neve:
mosogeptisztito.hu (Gömöri Alkatrész Kft)
Ügy tárgya:
A mosogeptisztito.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megkötött szerződést iktatják/nem iktatják, egységárakról, panaszkezelési módjáról,illetékes békéltető testületről,online vitarendezése platformról,nem tartalmaz megfelelő tájékoztatást a fogyasztót megillető szavatossági jogokkal kapcsolatosan,az elállási jog tekintetében hiányos tájékoztatást tartalmaz,megtévesztő tájékoztatásokat tüntettek fel a weboldalon
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.07.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2023.01.19. - 2025.01.19.
Határozat száma:
BO/48/00877-5/2022. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal )
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (1), 5. § (2) b),45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. h), i), m), w), Fttv. 3. § (5) bek., 6. § (1) bek. i), Fgytv. 14. § (1) bek.,4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1) bek.,524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont