talizmansport.hu (Papp Jánosné egyéni vállalkozó): A talizmansport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: talizmansport.hu (Papp Jánosné egyéni vállalkozó)
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 15.
Telefonszám: +36-99/884-000,
Nyilvántartási szám: 2091085
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 47467121229
Honlapjának elérhetősége: www.talizmansport.hu
Vállalkozás közismert neve:
talizmansport.hu (Papp Jánosné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A talizmansport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.09. - 2020.04.09.
Határozat száma:
HB/04-FVO/1359-2/2017. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), i), l), v), m), n) pontjai,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont