carstyling.hu (Edomo Media Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A carsytling.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az áru ellenértékéről, szállítási költségről, az elállási jog teljes körű feltételeiről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, kellékszavatosságről, termékszavatosságról, jótállásról. Megtévesztő tájékoztatást adott a szállítási időről és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: carstyling.hu (Edomo Media Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6726 Szeged, Judit utca 14
Telefonszám: +36-20-578-1166
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-010790
Adószám: 13789536-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.carstyling.hu
Vállalkozás közismert neve:
carstyling.hu (Edomo Media Kft.)
Ügy tárgya:
A carsytling.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az áru ellenértékéről, szállítási költségről, az elállási jog teljes körű feltételeiről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, kellékszavatosságről, termékszavatosságról, jótállásról. Megtévesztő tájékoztatást adott a szállítási időről és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.09. - 2020.04.09.
Határozat száma:
CS-06O/01/00029-1/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés a), c) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 20. § (2), (3), bekezdés, 21. § (1) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés f), i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2), (7) bekezdés; Fgytv. 14. § (5) bekezdés, 17/A. § (1a), (7), (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a), c) pont, 6:157. § (1) bekezdés, 6:158. §, 6:159. § (1), (2) bekezdés, 6:163. § (2) bekezdés, 6:166. § (1) bekezdés, 6:168. § (1), (3) bekezdés, 6:169. § (2) bekezdés, 6:171. § (1) bekezdés; Jótállási rendelet 6. § (2) bekezdés; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont