ccv.hu (Budai Gizella egyéni vállalkozó): A ccv.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításáról, a szerződéskötés lépéseiről, online vitarendezésről, békéltető testületről, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről, a megrendelés leadását követő fizetési kötelezettségről, a szállítási határidőről, panaszkezelési módról, kellékszavatosságról, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ccv.hu (Budai Gizella egyéni vállalkozó)
Székhely: 2216 Bénye, Fő út 19.
Telefonszám: ---
Nyilvántartási szám: 34484087
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 66376004133
Honlapjának elérhetősége: www.ccv.hu
Vállalkozás közismert neve:
ccv.hu (Budai Gizella egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A ccv.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításáról, a szerződéskötés lépéseiről, online vitarendezésről, békéltető testületről, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről, a megrendelés leadását követő fizetési kötelezettségről, a szállítási határidőről, panaszkezelési módról, kellékszavatosságról, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.04.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.13. - 2020.07.13.
Határozat száma:
PE-06/01/00103-2/2018 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) a)-d); Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bek. h), i), m), v), w) pont; 15. § (1)-(2) bek.; 524/2013/EU rendelet, Fgytv. 14. § (1), 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM egy. rendelet 3. § (1)-(2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont