catwalker.hu (Gelencsér Enikő egyéni vállalkozó): A catwalker.hu webáruház nem nyújtott tájékoztatást a nyilvántartási számáról, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, a tárhely szolgáltató e-mail címéről, az elállási jog teljes körű feltételeiről, a panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési lehetőségről, valamint a békéltető testületi eljárásról és annak elérhetőségeiről. A webáruház megtévesztő tájékoztatást nyújtott a székhelyéről, telephelyéről, valamint az elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: catwalker.hu (Gelencsér Enikő egyéni vállalkozó)
Székhely: 6724 Szeged, Lajta u. 22.
Telefonszám: +36-70-701-0470
Nyilvántartási szám: 51809663
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 68482758126
Honlapjának elérhetősége: www.catwalker.hu
Vállalkozás közismert neve:
catwalker.hu (Gelencsér Enikő egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A catwalker.hu webáruház nem nyújtott tájékoztatást a nyilvántartási számáról, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, a tárhely szolgáltató e-mail címéről, az elállási jog teljes körű feltételeiről, a panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési lehetőségről, valamint a békéltető testületi eljárásról és annak elérhetőségeiről. A webáruház megtévesztő tájékoztatást nyújtott a székhelyéről, telephelyéről, valamint az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.16. - 2020.07.16.
Határozat száma:
CS-06O/01/00163-6/2018 (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), d), h) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), d), h), i), l), v), w) pont, 14. §, 20. § (3) bekezdés, 29. § (1) bekezdés e) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (4), (5) bekezdés, 6. § (1) f), i) pont, 7. § (1) bekezdés, melléklet 10. pont; EK rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont