fogyasztokapszula.hu (Canadian Farmaceuticals SLR): A fogyasztokapszula.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás beazonosíthatóságát szolgáló adatokról (cégnév, székhelyének címe, cégjegyzékszám, adószám, nyilvántartásba vevő szerv, telefonszám, tárhelyszolgáltató), a szerződéskötés feltételeiről, az egységárról, szállítási határidőről, fizetési módokról, a panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületekről, kellékszavatosságról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fogyasztokapszula.hu (Canadian Farmaceuticals SLR)
Székhely: str. Diaconu Coresi nr. 53., Bucaresti, Románia
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.fogyasztokapszula.hu
Vállalkozás közismert neve:
fogyasztokapszula.hu (Canadian Farmaceuticals SLR)
Ügy tárgya:
A fogyasztokapszula.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás beazonosíthatóságát szolgáló adatokról (cégnév, székhelyének címe, cégjegyzékszám, adószám, nyilvántartásba vevő szerv, telefonszám, tárhelyszolgáltató), a szerződéskötés feltételeiről, az egységárról, szállítási határidőről, fizetési módokról, a panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületekről, kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.09. - 2020.07.09.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/01553-5/2018.(Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (5) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) b), e), h), j, k) m), n), v), w) pont, 15. § (1), 18. §, 20. § (1), (2)(3), 22. § (1) a), b) (3), 23. § (1), (3), 24. § (1), (2), 25. §, 26. § (1); Ektv. 4. § a), b), c), d), f), h), 5. § (1), (2) a), b), c), d); Fttv. 3. § (5), 7. § (1) bekezdés; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pont; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont