viagogo.com (VIAGOGO AG): A viagogo.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, elérhetőségéről, e-mail címéről, telefonszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának módjáról, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, az áru tényleges ellenértékéről, a szállítás költségéről, a panaszkezeléső módról, az online vitarendezésről, békéltető testületekről, az elállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: viagogo.com (VIAGOGO AG)
Székhely: Boulevard Georges Favon 43. 1204 Geneva, Switzerland
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.viagogo.com
Vállalkozás közismert neve:
viagogo.com (VIAGOGO AG)
Ügy tárgya:
A viagogo.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, elérhetőségéről, e-mail címéről, telefonszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának módjáról, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, az áru tényleges ellenértékéről, a szállítás költségéről, a panaszkezeléső módról, az online vitarendezésről, békéltető testületekről, az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.11. - 2020.07.11.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/01407-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (5); 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. e), h), j, k) m), n), v), w) pont, 20. § (1), (2) (3), 22. § (1) a), b) (3), 23. § (1), (3), 24. § (1), (2), 25. § 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d), f), h), 5. § (2) a), b), c), d) , 6. § (2); Fttv. 3. § (5), 7. § (1); 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b), 524/2013/EU rend. 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont