courlux.com (Courlux International SA): A courlux.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a telephelyének címéről, nyilvántartásba vevő szervről, e-mail címéről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a termékek lényeges tulajdonságairól, szállítási határidőről, fizetési módokról, panaszkezelési módról, online vitarendelésről, békéltető testületekről. Nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, jótállásról, elállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: courlux.com (Courlux International SA)
Székhely: Route de la Broye 117, CH - 1623 Semsales, Switzerland
Telefonszám: (1) 430 61 11
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.courlux.com/hu
Vállalkozás közismert neve:
courlux.com (Courlux International SA)
Ügy tárgya:
A courlux.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a telephelyének címéről, nyilvántartásba vevő szervről, e-mail címéről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a termékek lényeges tulajdonságairól, szállítási határidőről, fizetési módokról, panaszkezelési módról, online vitarendelésről, békéltető testületekről. Nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, jótállásról, elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.16. - 2020.07.16.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/000135-2/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A § (8); Ektv. 4. § b), c), d), f), h);; 5. § (1), (2) a), b), c), d), 6. § (1), (2); 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) h), l), m), n), v), w), 15. § (1), 20. §, 22. §, 23. §, 26. §; Fttv. 3. § (1), (2), 3. § (5), 6. § (1) i).
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont