yoops.hu (TÖRÖK és FIA Termékelőállító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A yoops.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, a szerződéskötés lépéseiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az áru ellenértékéről, a várható szállítási költségekről, az elállási jog teljes körű feltételeiről, a panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési lehetőségről, a békéltető testületi eljárásról és annak elérhetőségeiről, a kellékszavatosságról, jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: yoops.hu (TÖRÖK és FIA Termékelőállító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6724 Szeged, Kisteleki E. u. 12.
Telefonszám: 0662-485-600
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-001985
Adószám: 11081966-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.yoops.hu
Vállalkozás közismert neve:
yoops.hu (TÖRÖK és FIA Kft.)
Ügy tárgya:
A yoops.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, a szerződéskötés lépéseiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az áru ellenértékéről, a várható szállítási költségekről, az elállási jog teljes körű feltételeiről, a panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési lehetőségről, a békéltető testületi eljárásról és annak elérhetőségeiről, a kellékszavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.04.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.16. - 2020.08.16.
Határozat száma:
CS-06O/01/00091-7/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont, 20. § (2), (3), bekezdés, 21. § (1) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (2), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §, 29. § (1) bekezdés e) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés f), i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2), (7) bekezdés; Fgytv. 14. § (1), (5) bekezdés, 17/A. § (1a), (7), (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a) pont, 6:157. § (1) bekezdés, 6:158. §, 6:159. § (1), (2) bekezdés, 6:163. § (2) bekezdés, 6:166. § (1) bekezdés, 6:168. § (1), (3) bekezdés, 6:169. § (2) bekezdés, 6:171. § (1) bekezdés; Jótállási rendelet 2. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 6. § (2) bekezdés; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont