optimaskpro.com (OptiMaskPro LLC): Az optimaskpro.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a telephelyének címéről, cégjegyzékszámáról, egyéb elárhetőségéről, adószámáról, tárhelyszogláltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módjáról, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról, a terméknek olyan egészségre gyakorolt hatást tulajdonított, mellyel nem rendelkezik.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: optimaskpro.com (OptiMaskPro LLC)
Székhely: 633 W 5th st., Los Angeles, CA 90071, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.optimaskpro.com
Vállalkozás közismert neve:
optimaskpro.com (OptiMaskPro LLC)
Ügy tárgya:
Az optimaskpro.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a telephelyének címéről, cégjegyzékszámáról, egyéb elárhetőségéről, adószámáról, tárhelyszogláltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módjáról, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról, a terméknek olyan egészségre gyakorolt hatást tulajdonított, mellyel nem rendelkezik.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.31.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.21. - 2020.08.21.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/0780-3/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § b), c), d), f), h) pontja, 5. § (1) bekezdés a), b), c), d) pontja, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), h), i), m), n) pontja, 15. § (1) bekezdés, 18. § a), b) pontja, 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (1) , (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (2). (5) bekezedés, 6. § (1) bekezdés bg), bj), i) pontja, 7. § (1) bekezdés, melléklet 9., 17. pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont