center-beautifulfeet.com (Valgomed LLC): A center-beautifulfeet.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a telephelyének címéről, egyéb elérhetőségéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról, a terméknek olyan egészségre gyakorolt hatást tulajdonított, mellyel nem rendelkezik.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: center-beautifulfeet.com (Valgomed LLC)
Székhely: 44 Market Street, San Francisco, California, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.center-beautifulfeet.com
Vállalkozás közismert neve:
center-beautifulfeet.com (Valgomed LLC)
Ügy tárgya:
A center-beautifulfeet.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a telephelyének címéről, egyéb elérhetőségéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról, a terméknek olyan egészségre gyakorolt hatást tulajdonított, mellyel nem rendelkezik.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.21. - 2020.08.21.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/785-3/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § b), c), d), f), h) pontja, 5. § (1), (2) bekezdés b), c), d) pontja, 6. § (1), (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), j), k), l), v), w) pontjai, 15. § (1) bekezdés, 18. §, 20. §, 22. §, 23. § (1), (3) bekezdés, 25. §, 26. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont