splendidbodyreview.com (Purple Mangosteen LLC): A splendidbodyreview.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, egyéb elérhetőségről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az egységárról, a panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: splendidbodyreview.com (Purple Mangosteen LLC)
Székhely: 263 Tresser Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.splendidbodyreview.com
Vállalkozás közismert neve:
splendidbodyreview.com (Purple Mangosteen LLC)
Ügy tárgya:
A splendidbodyreview.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, egyéb elérhetőségről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az egységárról, a panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.21. - 2020.08.21.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/01226-4/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CIII. törvény 4. § c), d), f), h) pontja, 5. § (1), 2) a), b), c), d) pontjai, 6. § (1), (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), k), l), v), v), w) pontja, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3), 24. § (1) bekezdés,. 25. §; Fttv. 3. § (1) bekezdés, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont