meregtelenites-herbalfix.info (Fennex International Kft): A meregtelenites-herbalfix.info webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, székhelyéről, telephelyéről, nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az egységárakról, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, kellékszavatosságról, hiányos tájékzotatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: meregtelenites-herbalfix.info (Fennex International Kft)
Székhely: 2632 Letkés, Rákóczi u. 1/b
Telefonszám: 0670 544 41 84
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.meregtelenites-herbalfix.info
Vállalkozás közismert neve:
meregtelenites-herbalfix.info (Fennex International Kft)
Ügy tárgya:
A meregtelenites-herbalfix.info webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, székhelyéről, telephelyéről, nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az egységárakról, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, kellékszavatosságról, hiányos tájékzotatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.21. - 2020.08.21.
Határozat száma:
BP-05/FO1973-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § a), d), f), h) pontjai, 5. § (2) bekezdés a), c), d), 6. § (1), (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) h), i), j), k), l), m), n), v), w) pontjai, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1) , (2), (3) bekezdés, 22. § (1). (3) bekezdés. 23. § (3) bekezdés, 24. § (2) , 25. §; Fttv. 3. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont