netenpiac.hu (BN Signal Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság): A netenpiac.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, a kellékszavatosságról, jótállásról; nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: netenpiac.hu (BN Signal Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1076 Budapest, Szinva utca 5. pinceszint
Telefonszám: 061-614-0635
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-184230
Adószám: 24821913-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.netenpiac.hu
Vállalkozás közismert neve:
netenpiac.hu (BN Signal Magyarország Kft.)
Ügy tárgya:
A netenpiac.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, a kellékszavatosságról, jótállásról; nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.21. - 2020.08.21.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1775-3/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A § (8) bekezdés, 2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontja, 5. § (2) bekezdés b), d) pontjai, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezedés h), i), m), n), v), w) pontjai, 20. §, 22. §, 23.§, 24. § ; Fttv. 3. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont