naturalszepseg.hu (Nagy Krisztián Árpád egyéni vállalkozó): A naturalszepseg.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszekezlés módjáról, a békéltető testületi eljárásról, az online vitarendezésről, kellékszavatosságról, jótállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: naturalszepseg.hu (Nagy Krisztián Árpád egyéni vállalkozó)
Székhely: 5650 Mezőberény, Thököly utca 94.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 14596477
Cégjegyzékszám:
Adószám: 65275436224
Honlapjának elérhetősége: www.naturalszepseg.hu
Vállalkozás közismert neve:
naturalszepseg.hu (Nagy Krisztián Árpád egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A naturalszepseg.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszekezlés módjáról, a békéltető testületi eljárásról, az online vitarendezésről, kellékszavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.04.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.23. - 2020.08.23.
Határozat száma:
BE-2/10/49-4/2018. (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (5) bekezdés; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i), m), n), v), w) pont, 11.§ (5) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont