hunniadaunen.hu (HUNNIA DAUNEN Ágytollgyár Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A hunniadaunen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adószámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a fizetési módokról, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hunniadaunen.hu (HUNNIA DAUNEN Ágytollgyár Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5920 Csorvás,Batthyány u.9.
Telefonszám: 66/258-104
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 04-09-000559
Adószám: 10366136-2-04
Honlapjának elérhetősége: www.hunniadaunen.hu
Vállalkozás közismert neve:
hunniadaunen.hu (HUNNIA DAUNEN KFT. )
Ügy tárgya:
A hunniadaunen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adószámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a fizetési módokról, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.23. - 2020.08.23.
Határozat száma:
BE-02/10/109-5/2018. (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d) és f) pont, Ektv. 5.§ Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i), j), k), l), m), n), v) w) pont; 11. § (5) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont