remek-arak.hu (Petr Javořík): A remek-arak.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásban vevő szervről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási határidőről, a panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásról, az illetékes békéltető testületről, kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: remek-arak.hu (Petr Javořík)
Székhely: Varšavská 715/36, 120 00, Praha, Csehország,
Telefonszám: +420 608 53 58 52
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 76018334
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.remek-arak.hu
Vállalkozás közismert neve:
remek-arak.hu (Petr Javořík)
Ügy tárgya:
A remek-arak.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásban vevő szervről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási határidőről, a panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásról, az illetékes békéltető testületről, kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.27. - 2020.08.27.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1778-4/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A § (8) bekezdés; Ektv. 4. § d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (19 bekezdés h), i), j), m), n), v), w) pont, 15. § (1) bekezdés. 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (3) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, 24. § (1). (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdés, 4. § (2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont