gold-media.hu (THOMAS-CAR s.r.o): A gold-media.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gold-media.hu (THOMAS-CAR s.r.o)
Székhely: Slovenská Republika,SNP 712/18 99001 Veľký Krtíš
Telefonszám: 06 70 609 9880
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám: SK2023062349
Honlapjának elérhetősége: www.gold-media.hu
Vállalkozás közismert neve:
gold-media.hu (THOMAS-CAR s.r.o)
Ügy tárgya:
A gold-media.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.27. - 2020.08.27.
Határozat száma:
BP-05/FO1776-4/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A § (8) bekezdés; Ektv. 4. § d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), c) pont; 45/2014. (II.26.) Kor. rendelet 11. § (1) bekezdés h), m), n), v), w) pont, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1), (2) , (3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés. 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont