dragontuning.hu (Jakab István egyéni vállalkozó): A dragontuning.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozó nevéről, székhelyéről, nyilvántartásba vevő szervről, e-mail címéről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyáról, teljesítéséről, panaszkezelési módról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: dragontuning.hu (Jakab István egyéni vállalkozó)
Székhely: 8100 Várpalota, Bányabekötő út 4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 7106932
Cégjegyzékszám:
Adószám: 63696815239
Honlapjának elérhetősége: www.dragontuning.hu
Vállalkozás közismert neve:
dragontuning.hu (Jakab István egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A dragontuning.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozó nevéről, székhelyéről, nyilvántartásba vevő szervről, e-mail címéről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyáról, teljesítéséről, panaszkezelési módról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.28. - 2020.08.28.
Határozat száma:
VE-09/01/00008-0002/2018. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ a)-f) és h) pont, 5.§ (2) bekezdés a-d) pont, 45/2014. Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés e) i) m) n) v) pont, 11.§ (5) bekezdés, 12. § (1)-(2) bekedzés 20. § - 25. §, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés, Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7.§ (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont