slimfit2000.com (PRIMERCANTIS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ): A slimfit2000.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás szélhelyéről, telephelyéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, nyilvántartásba vevő szervről, egyéb elérhetőségéről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék egységáráról, a kiszállítás határidejéről, a panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, kellékszavatosságról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: slimfit2000.com (PRIMERCANTIS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság )
Székhely: PRIMERCANTIS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-156354
Adószám: 23924161-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.slimfit2000.com
Vállalkozás közismert neve:
slimfit2000.com (PRIMERCANTIS Kft.)
Ügy tárgya:
A slimfit2000.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás szélhelyéről, telephelyéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, nyilvántartásba vevő szervről, egyéb elérhetőségéről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék egységáráról, a kiszállítás határidejéről, a panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.03.20. - 2021.03.20.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/5021-3/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), j), k), l), m), n), v) w) pont, 15 §, 18. §, 20. § (1)- (3) bekezdés, 22. § (1) a, b) (3) bekezdés, 23.§ (1), (3) bekezdés, 24.§ (1), (2) bekezdés , 25. §, 26. §; Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (5) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 4. § b), c), d), f), h) pont, 5. § (1) (2) a), b), c), d) pont, 6. § (1) (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdés,7. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b); 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont