bestpromocenter.com (Pro Spedition Ltd.): A bestpromocenter.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jogról, a vállalkozás adatairól, a békéltető testületi eljárásról, a szerződéskötés feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bestpromocenter.com (Pro Spedition Ltd.)
Székhely: Suite 4, Gibro House, 4 Giro’s Passage, Gibraltar
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: https://bestpromocenter.com/36/kd-12640-puf/gps/offer.php
Vállalkozás közismert neve:
bestpromocenter.com (Pro Spedition Ltd.)
Ügy tárgya:
A bestpromocenter.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jogról, a vállalkozás adatairól, a békéltető testületi eljárásról, a szerződéskötés feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.09.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.13. - 2020.09.23.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1227-4/2018.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- 45/2014. (II. 25.) Kr 11. § (1) bek. e), j), k), v) w) pont, 15. § (1), 20. § (2) a), b), (3), 22. § (1) a, b) 23.§ (1), (3), 24.§ (1), (2), 25. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont